Cysylltu â ni

 

Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb

Mae’r Llywodraeth wedi comisiynu Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb newydd (EASS) i ddisodli Llinell Gymorth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Daeth Llinell Gymorth y Comisiwn i ben ar 24 Medi ac ni ellir mwyach gysylltu â hi ar y ffôn, drwy lythyr nag mewn e-bost. Bydd EASS yn dechrau ei wasanaeth am 9am, 1 Hydref 2012.

Y rhifau cyswllt i’r gwasanaeth newydd yw:

Ffôn: 0808 800 0082

Ffôn Testun: 0808 800 0084

Oriau agor:

09:00 i 20:00 Dydd Llun i ddydd Gwener

 10:00 i 14:00 Dydd Sadwrn

Ar gau ddydd Sul a Gwyliau’r Banc

Drwy’r post: FREEPOST Equality Advisory Support Service FPN4431
 

Cysylltu â'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Ceisiadau FOI

Darllenwch ein gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais FOI.

Ceisiadau DPA

Darllenwch ein gwybodaeth ynglŷn â gwneud cais DPA a lawr lwythwch ffurflen i gael mynediad at bwnc.

Cwynion

Darllenwch ein gwybodaeth ynglŷn â gwneud cwyn am y Comisiwn. 

Prif Swyddfeydd y Comisiwn

Mae swyddfeydd gennym ym Manceinion, Llundain, Glasgow a Chaerdydd.

Sylwer: nid yw'r rhifau ffôn isod ar gyfer y llinell gymorth.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb os oes angen cyngor neu wybodaeth arnoch.  
 

Caerdydd

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Llawr Cyntaf, 1 Caspian Point, Ffordd Caspian, Bae Caerdydd CF10 4DQ
Ffôn 02920 447710 
Ffôn testun 029 20447713
Ffacs 02920 447712
wales@equalityhumanrights.com

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg ac yn Saesneg

Manceinion

Arndale House, The Arndale Centre, Manchester, M4 3AQ (map)
Ffôn 0161 829 8100 
Ffacs 0161 829 8110
 

Llundain

Fleetbank House, 2-6 Salisbury Square, London EC4Y 8JX (map)
Ffôn 0207 832 7800  
Rhif minicom canolog: 020 7832 7880
Ffacs Llundain: 020 7832 7801.

Glasgow

151 West George Street, Glasgow G2 2JJ  Map

Ffôn 0141 228 5910 
Ffacs 0141 228 5912
e-bost scotland@equalityhumanrights.com

Ar gyfer swyddfa'r cyfryngau yn yr Alban, cysylltwch â 0141 228 5938 neu'r tu hwnt i oriau gwaith 07970 787234

Ein rhif minicom canolog yw 0203 117 0238

Sylwer: nid yw rhifau ffôn ein prif swyddfeydd ar gyfer y llinell gymorth. Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb os oes angen cyngor neu wybodaeth arnoch. 

Ymholiadau’r cyfryngau

Os ydych yn gweithio i’r cyfryngau ac yn dymuno siarad â’n swyddfa’r wasg, galwch 02920 447710 os gwelwch yn dda.
 

Adborth Gwefan

I ddweud wrthym am unrhyw broblemau sy’n eich rhwystro rhag defnyddio’r wefan hon neu am roi eich sylwadau am y safle, defnyddiwch ein ffurflen adborth ar-lein. 

 

back to top