Hanesion digidol - Mwy nag ystadegyn

Mae pedair stori ddigidol gennym i gefnogi lansiad yr ymchwil sy'n adrodd straeon bywyd go iawn bobl sydd yn byw yng Nghymru.
Yn y darnau fideo isod mae unigolion yn siarad am agweddau teulu, ffrindiau a chymunedau lleol, a hefyd eu profiad o ran gwasanaethau cyhoeddus.

Stori 1: Constance Nzeneu - Ceisiwr lloches

Yn y darn hwn dywed Constance Nzeneu wrthym am y rhesymau a ddaeth a hi i Brydain i geisio lloches. Mae yn awr yn byw yng Nghaerdydd. Mae hi'n weithiwr gwirfoddol gyda CAB ac mae wedi sefydlu ei helusen ei hun.


Stori 2: David Crepaz Keay - Byw gyda chyflwr iechyd meddwl

Yn y darn hwn dywed David Crepaz Keay wrthym am ei brofiadau o ran iechyd meddwl a'i effaith ar ei fywyd gwaith.


Stori 3: Issac Blake - Sipsiwn-Teithiwr

Yn y darn hwn disgrifia Isaac Blake ei fagwraeth fel Sipswn-Teithiwr yng Nghymru. Siarada am bwysigrwydd cymuned ac am agweddau eraill tuag at y gymuned honno.


Stori 4: Jenny-Anne Bishop - Person trawsryweddol

Yn y darn hwn disgrifia Jenny-Anne Bishop am ei magwraeth fel person trawsryweddol yn byw yng Nghymru. Siarada am y profiadau anodd y cafodd gan ei theulu o ganlyniad iddi ailbennu'i rhywedd.

back to top