Pwy ydych chi'n ei weld?

Bydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru’n lansio ei adroddiad ar agweddau pobl tuag at wahaniaethu a chydraddoldeb yn Stadiwm Liberty, Abertawe, ar 15 Hydref 2008. Dyma’r tro cyntaf i arolwg pwysig o agweddau tuag at oedran, anabledd, rhyw, hil, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol gael ei gynnal yng Nghymru.

Yn yr adran hon byddwch yn gallu darllen adroddiadau’r arolwg ac edrych ar ddelweddau a chlipiau o ddeunydd ein hymgyrch. Mae hynny’n cynnwys hysbysiadau bwrdd biliau a thafluniad fideo ar ochr ein hadeilad yng Nghaerdydd. Ceir crynodebau a lluniau hefyd yn yr adran hon o ddigwyddiadau yn Abertawe a Chyffordd Llandudno. Gobeithio y byddwch yn dychwelyd i’r adran hon pan lansir yr adroddiad! 

 

back to top