Ymchwil i ddyletswyddaur sector cyhoeddus

Mae’r adroddiadau ymchwil canlynol, a gynhyrchwyd gan y comisiynau cydraddoldeb blaenorol a chyrff eraill, yn nodi’r cynnydd a wnaed gan awdurdodau cyhoeddus mewn perthynas â’r dyletswyddau. Maen nhw yn Saesneg.

Yn rhoi ymarfer ar waith (Word)

Ymchwil i’r dyletswyddau penodol, argymhellion ar gyfer y ddyletswydd cydraddoldeb
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, 2009

Effaith dyletswydd gydraddoldeb hiliol ar wasanaethau cyngor (PDF)

Arolwg, enghreifftiau o arfer da ac adolygiad o ddogfennau’r 32 cyngor yn yr Alban
Audit Scotland, Tachwedd 2008

Archwiliad manwl o weithrediad y ddyletswydd gydraddoldeb anabledd (Word)

Ymchwil i saith corff cyhoeddus mewn amrywiaeth o sectorau
Swyddfa dros Faterion Pobl Anabl, Rhagfyr 2008

Dal gwerth y ddyletswydd gydraddoldeb anabledd (Word)

Casgliadau allweddol ar y ddyletswydd bum mis ar ôl iddi ddod i rym
OPM ar ran y Comisiwn Hawliau Anabledd, Mai 2007

Dyletswyddau cydraddoldeb y sector cyhoeddus: gwneud effaith (gwefan)

Adroddiad ar gynnydd mewn perthynas â’r dyletswyddau cydraddoldeb
Schneider Ross, 2007

Gweithredu dros gydraddoldeb gwirioneddol  (Word)

Nododd yr adroddiad hwn sut y gellid gwella effeithlonrwydd trwy gynnwys pobl anabl.
OPM ar ran y Comisiwn Hawliau Anabledd, Medi 2007

Taith i gydraddoldeb hiliol 

Darparu gwell gwasanaethau i gymunedau lleol
Comisiwn Archwilio, 2004

Tuag at gydraddoldeb hiliol (PDF)

Gwerthusiad o’r ddyletswydd gyhoeddus i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol a chysylltiadau hiliol da yng Nghymru a Lloegr
Schneider Ross ar ran y Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol, 2002

Gweithredu dros gydraddoldeb gwirioneddol (Word)

Nododd yr adroddiad hwn sut y gellid gwella effeithlonrwydd trwy gynnwys pobl anabl.
OPM ar ran y Comisiwn Hawliau Anabledd, Medi 07

Adroddiad prosiect Yn Deg i Bawb (PDF)

Adroddiad trosolwg ar gynlluniau cydraddoldeb rhywiol a baratowyd gan Fyrddau’r GIG yn yr Alban
Fair for All, Mawrth 08

 

 

back to top