Gweithredu ar y dyletswyddau: unigolion a sefydliadau

Mae’r tudalennau hyn yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol am ddyletswyddau cydraddoldeb y sector cyhoeddus ar gyfer unigolion a sefydliadau. Mae’n cynnwys pecyn cymorth gorfodi gyda nifer o lythyrau safonol y gallwch chi eu haddasu a’u hanfon at gyrff cyhoeddus i ofyn sut maen nhw’n cyflawni’r dyletswyddau.  

Darperir cyflwyniad i’r broses adolygiad barnwrol i unigolion a sefydliadau os ydyn nhw’n poeni nad yw corff cyhoeddus yn bodloni ei rwymedigaethau cyfreithiol mewn perthynas â’r dyletswyddau. Hefyd, darperir gwybodaeth am sut mae’r dyletswyddau’n effeithio ar y sector gwirfoddol, y sector preifat a phartneriaethau. 
 

back to top