Pa bobl anabl y mae’r ddyletswydd hon yn berthnasol iddynt?

Mae’r ddyletswydd hon yn berthnasol i unrhyw berson anabl:

  • sy’n gweithio i chi, neu
  • sy’n gwneud cais am swydd gyda chi, neu
  • sy’n dweud wrthych chi ei fod yn ystyried gwneud cais am swydd gyda chi.

Mae’n berthnasol i bob cam ac agwedd ar gyflogaeth. Nid oes ots a oedd y gweithiwr yn berson anabl pan gychwynnodd weithio i chi, ynteu a ddaeth yn anabl yn ystod y cyfnod o weithio i chi.

Gall y ddyletswydd hefyd fod yn berthnasol wedi i’r gyflogaeth ddod i ben.

Mae’r ddyletswydd hefyd yn berthnasol o ran gwasanaethau cyflogaeth, gyda rhai gwahaniaethau sy’n cael eu hesbonio’n ddiweddarach yn y bennod hon.

Mae’n bosib y bydd angen addasiadau rhesymol hefyd o ran cynlluniau pensiwn galwedigaethol. Mae hyn yn cael ei esbonio’n ddiweddarach yn y rhan hon o'r canllaw.
 

Rhagor o wybodaeth

back to top