Asesiad effaith ar sail cydraddoldeb

Mae’r egwyddorion a’r technegau ar gyfer archwiliad cyflog cyfartal yr un mor gymwys wrth gynnal asesiad effaith ar sail cydraddoldeb ar gynigion i newid polisïau cyflog, yn arbennig strwythurau graddio a chyflog newydd.

Mae’r canllawiau hyn yn edrych ar sut gellir cynnal asesiad effaith ar sail cydraddoldeb mewn perthynas â chyflog.  Mae’n trafod:

back to top