Y Ddeddf Cyflog Cyfartal 1970

Mae Deddf Cyflog Cyfartal 1970, a’i diwygiadau, yn rhoi’r hawl i fenyw sy’n gwneud gwaith cyfartal â dyn sy’n gwneud yr un swydd dderbyn cyflog, a thelerau ac amodau cyfartal. Mae’r Ddeddf yn gwneud hyn trwy roi’r hawl i fenyw gael ei thrin yn gyfartal o safbwynt ei chontract gwaith. Cymharydd yw’r enw a roddir ar y dyn y mae hi’n hawlio cyflog sy’n gyfartal â’i gyflog ef.

Mae'r adran yma yn cynnwys y wybodaeth canynnol

back to top