Deddfwriaeth allweddol

Y Ddeddf Cydraddoldeb mewn grym

Daeth y Ddeddf Newydd i rym ar 1 Hydref 2010. Gall rywfaint o’r wybodaeth ar y dudalen hon fod yn hen.

 

 

Wedi’u rhestri isod mae darnau allweddol o ddeddfwriaeth cydraddoldeb a hawliau dynol sy’n gymwys ym Mhrydain.

Darparwyd fersiynau cyfunol o’r ddeddfwriaeth lle bo’n berthnasol. Ailgynhyrchwyd deddfwriaeth y DU â chaniatâd caredig Westlaw UK.

Mae’r wybodaeth gysylltiedig hon ar gael yn Saesneg yn unig.

Deddfau a rheoliadau

Disability Discrimination Act 1995 (PDF)
Disability Discrimination Act 2005 (PDF)
Employment Equality (Age) Regulations 2006 (PDF)
Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003 (PDF)
Employment Equality (Sexual Orientation) Regulations 2003 (PDF)
Equality Act 2006 (PDF)
Equal Pay Act 1970 (PDF)
Human Rights Act 1998  (PDF)
Race Relations Act 1976 (PDF)
Sex Discrimination Act 1975 (PDF)
Special Educational Needs and Disability Act 2001 (PDF)

Cyfarwyddiadau a chytundebau hawliau dynol

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol No. 11

Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation (PDF)

Trefnau’r Holiadur

Gellir defnyddio’r holiaduron canlynol wrth ddwyn achosion gwahaniaethu:

back to top