Prosiectau Ieuenctid

Y Comisiwn, pobl ifanc ac addysg

Mae gwireddu potensial plentyn yn dibynnu llawer mwy ar ei ddosbarth cymdeithasol nag ar ei allu a’i ymdrech.  Mae hil, rhyw ac anabledd hefyd yn creu rhwystrau sylweddol i gael swyddi da a bywydau bodlon.
Canfyddiadau anghysurus fel hyn sydd wedi ysgogi’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i roi blaenoriaeth i weithio gyda phobl ifanc ac ar eu rhan.
Drwy weithio gyda’n prif bartneriaid, ac fel rhan o’r cynllun strategol tair blynedd, bydd y Comisiwn yn creu rhaglen o weithgareddau gydag ysgolion, rheoleiddwyr addysg, y sector ieuenctid a phobl ifanc eu hunain.
Ein prosiectau ar hyn o bryd yw:
 

back to top