Gweithiwch i ni

Diolch am eich diddordeb yn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Mae gennym ni swyddfeydd yn Lloegr, Yr Alban a Chymru, lle mae’n staff yn gwneud amrywiaeth o swyddi.

Swyddi Gwag

Aelodau Pwyllgor Cymru
Mae’r Comisiwn yn edrych I benodi aelodau newydd I ymuno â ï Phwyllgor Statudol Cymru.

Am swyddi gwag, ewch i’n gwefan recriwtio.

Sut i ymgeisio

Gallwn ddarparu gwybodaeth am y swyddi gwag mewn amrywiaeth o fformatau hygyrch. Os hoffech wneud ddefnydd o’r gwasanaeth hwn neu os oes gennych ofynion penodol i’ch galluogi i gyflawni’r broses o ymgeisio, cysylltwch â ni.

Rhif ffôn: 0161 829 8340
Rhif ffôn testun: 0161 829 8341
E-bost: recruitment@equalityhumanrights.com

Rydym yn ymrwymedig i ddatblygiad cyflogaeth a gyrfaoedd pobl anabl. Am wybodaeth bellach am ein Cynllun Cyfweliad Gwarantedig

 

 

back to top