Cydraddoldeb Hiliol

Rhan o gylch gwaith y Comisiwn yw taclo gwahaniaethu hiliol a hybu cydraddoldeb hiliol.

Dolenni cyflym ar gyfer Cydraddoldeb Hiliol

Gellir canfod gwybodaeth am ein gwaith ar gydraddoldeb hiliol ar ein gwefan, drwyddi draw, yn rhan o wybodaeth am faterion eraill. Fodd bynnag, bydd y dolenni isod yn eich cymryd yn uniongyrchol at wybodaeth ar y safle sy’n ymwneud yn benodol â hil.

Cyngor a chanllaw

Adnoddau cyfreithiol 

Prosiectau a gwaith polisi o ran cydraddoldeb hiliol

 

Gwybodaeth gyffredinol

 

back to top