Cydraddoldeb o ran anabledd

Rhan o gylch gwaith y Comisiwn yw taclo gwahaniaethu ar sail anabledd a hybu cydraddoldeb o ran anabledd.

Dolenni cyflym ar gyfer Cydraddoldeb o ran Anabledd

Gellir canfod gwybodaeth am ein gwaith ar gydraddoldeb o ran anabledd ar ein gwefan, drwyddi draw. Ynddi, hefyd, mae gwybodaeth am faterion eraill. Fodd bynnag, bydd y dolenni isod yn eich cymryd yn uniongyrchol at wybodaeth ar y safle sy’n ymwneud yn benodol ag anabledd.

Pwyllgor Anabledd

Mae gan y Comisiwn Bwyllgor Anabledd a chanddo rym i benderfynu ar faterion sy’n ymwneud ag anabledd. Canfod mwy am y Pwyllgor a’i waith.

 Cyngor a chanllaw
 

Adnoddau cyfreithiol

Prosiectau a gwaith polisi'n ymwneud ag anabledd

Gwybodaeth Gyffredinol 

 

back to top