Cydraddoldeb o ran cyfeiriadedd rhywiol

Rhan o gylch gwaith y Comisiwn yw taclo gwahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol. 

Dolenni cyflym ar gyfer Cydraddoldeb o ran Cyfeiriadedd Rhywiol

Gellir canfod gwybodaeth am ein gwaith ar gydraddoldeb o ran cyfeiriadedd rhywiol ar ein gwefan, drwyddi draw, yn rhan o wybodaeth am faterion eraill. Fodd bynnag, bydd y dolenni isod yn eich cymryd yn uniongyrchol at wybodaeth ar y safle sy’n ymwneud yn benodol â chyfeiriadedd rhywiol.

Cyngor a chanllaw

Adnoddau cyfreithiol

Prosiectau a gwaith polisi yn ymwneud â chyfeiriadedd rhywiol

Gwybodaeth gyffredinol

 

back to top