Cydraddoldeb o ran oedran

Rhan o gylch gwaith y Comisiwn yw taclo gwahaniaethu ar sail oedran a hybu cydraddoldeb o ran oedran.

Dolenni cyflym ar gyfer Cydraddoldeb o ran Oedran

Gellir canfod gwybodaeth am ein gwaith ar gydraddoldeb o ran oedran ar ein gwefan drwyddi draw. Ynddi, ceir gwybodaeth am faterion eraill hefyd. Fodd bynnag, yn y dolenni isod, cewch fynediad at wybodaeth ar y safle sy’n berthnasol i oed yn benodol. Er rhwyddineb, rydym wedi rhannu’r wybodaeth i ddwy ran, un yn berthnasol i bobl ifanc a’r llall i bobl hŷn.

Cyngor a chanllaw –pobl hŷn

Cyngor a chanllaw –pobl ifanc

 
Adnoddau cyfreithiol

 Prosiectau a gwaith polisi am bobl hŷn a heneiddio

Prosiectau a gwaith polisi ar gyfer neu am bobl ifanc

Gwybodaeth gyffredinol

 

back to top