Cydraddoldeb o ran pobl drawsryweddol

Rhan o gylch gwaith y Comisiwn yw taclo gwahaniaethu ar sail trawsrywedd a hyrwyddo cydraddoldeb o ran pobl drawsryweddol.

Dolenni cyflym ar gyfer Cydraddoldeb o ran pobl drawsryweddol

Gellir canfod gwybodaeth am ein gwaith ar gydraddoldeb o ran pobl drawsryweddol ar ein gwefan, drwyddi draw, yn rhan o wybodaeth am faterion eraill. Fodd bynnag, bydd y dolenni isod yn eich cymryd yn uniongyrchol at wybodaeth ar y safle sy’n ymwneud yn benodol â phobl drawsryweddol.

Cyngor a chanllaw 

Adnoddau cyfreithiol

Prosiectau a gwaith polisi yn ymwneud â chydraddoldeb trawsryweddol

Gwybodaeth gyffredinol

 

back to top