Cydraddoldeb rhywiol

Rhan o gylch gwaith y Comisiwn yw taclo gwahaniaethu rhywiol a hybu cydraddoldeb rhywiol.

Dolenni cyflym ar gyfer Cydraddoldeb Rhywiol

Gellir canfod gwybodaeth am ein gwaith ar gydraddoldeb rhywiol ar ein gwefan drwyddi draw. Ynddi, hefyd, mae gwybodaeth am faterion eraill. Fodd bynnag, bydd y dolenni isod yn eich cymryd yn uniongyrchol at wybodaeth ar y safle sy’n ymwneud yn benodol â rhywedd.

Cyngor a chanllaw

Adnoddau cyfreithiol

Prosiectau a gwaith polisi o ran cydraddoldeb rhywiol 

Gwybodaeth gyffredinol

gweler hefyd: Trawsrywedd

back to top