Y Comisiynwyr

 

Cadeirydd y Comisiwn yw’r Farwnes Onora O'Neill a Mark Hammond yw’r Prif Weithredwr. Ategir y Faroness Onora a Mark gan uwch dîm rheoli sydd i gyd yn chwaraewyr o bwys yn y maes cydraddoldeb a hawliau dynol. Ategir hwythau gan bwyllgorau statudol dros Anabledd, Yr Alban a Chymru.

Ar 14 Ionawr 2013, cyhoeddodd Maria Miller, y Gweinidog dros Fenywod a Chydraddoldeb, y Bwrdd newydd ar gyfer y Comisiwn.

Lawr lwytho: Corporate Governance Code of Practice and Conduct for the Chair and committee members of the Equality and Human Rights Commission (The Commission Board Governance Framework) (Pdf) | Fersiwn Word

Gweler hefyd: Cofnodion a phapurau eraill o gyfarfodydd y Bwrdd

back to top