Drafftio Deddf Hawliau Dynol i’r Deyrnas Unedig: Adroddiad ymchwil

Yr hyn sy’n ganolog i unrhyw drafodaeth ar ddeddfau hawliau dynol yw’r dull a’r broses a ddefnyddir i’w drafftio. I ddeall yn llwyr beth y gallai hyn ei olygu i Brydain, gweithiodd y Comisiwn gyda Global Partners and Associates a Phrifysgol Fetropolitan Llundain i nodi ac i archwilio prosesau arfer gorau ar gyfer drafftio Deddf Hawliau Dynol i'r Deyrnas Unedig. Dadansoddodd yr ymchwil dystiolaeth a dynnwyd o brofiadau domestig a rhyngwladol perthnasol a nododd egwyddorion allweddol y dylai danategu drafftio deddf hawliau dynol. Ymdrechodd hefyd, i nodi goblygiadau o ran polisi, parthed unrhyw broses yn y dyfodol.

Lawr lwytho’r ymchwil

Adroddiad ymchwil 51: Developing a Bill of Rights for the UK (Crynodeb gweithredol)

Fersiwn PDF | Fersiwn Word

Adroddiad ymchwil 51: Developing a Bill of Rights for the UK (Fersiwn cyfan)

Fersiwn PDF | Fersiwn Word
 

back to top