Ymatebion i ymgynghoriad

 

Mae’r Comisiwn wedi ymateb i nifer o ymgynghoriadau a gyflwynwyd gan adrannau’r llywodraeth ac asiantaethau eraill.

Tachwedd 2013

 

Ymateb y Comisiwn i Adolygiad Troseddau Casineb Comisiwn y Gyfraith: yr achos dros ehangu’r troseddau presennol 

Ymateb y Comisiwn i ymgynghoriad y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar ddiwygiadau pellach i adolygu barnwrol, ynghyd â thabl o achosion Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yr ydym yn cyfeirio ato yn ein hymateb i Gwestiwn 18.

Tabl o achosion adolygu barnwrol yn ymwneud â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus

Mawrth 2009

Response to 'Ending child poverty: Making it happen'
Fe’i gyflwynwyd gan yr Adran dros Blant, Ysgolion a Theuluoedd, Ionawr 2009

Response to Care Quality Commission reviews in 2009/10 (Word 74kb)
Fe’i gyflwynwyd gan y Comisiwn Ansawdd Gofal, Rhagfyr 2008

Ionawr 2009

Response to 'Improving protection from disability discrimination' 
Fe’i gyflwynwyd gan y Swyddfa Materion Anabledd, Tachwedd 2008

Rhagfyr 2008

Response to Consultation on a National Framework for Assessing Children and Young People’s Continuing Care
Fe’i gyflwynwyd gan yr Adran dros Iechyd, Hydref 2008

Tachwedd 2008

Response to Implementing the Recommendations of Imelda Walsh’s Independent Review - Amending and Extending the Right to Request Flexible Working to Parents of Older Children
Fe’i gyflwynwyd gan yr Adran dros Fusnes, Menter a Diwygio Rheoleiddiol, Awst 2008

Hydref 2008

Response to Youth Crime Action Plan 2008
Fe’i gyflwynwyd gan y Swyddfa Gartref, Gorffennaf 2008

Response to Comprehensive Area Assessment
Fe’i gyhoeddwyd gan y Comisiwn Archwilio, Gorffennaf 2008

back to top