Ymchwiliadau Ffurfiol

Wrth wneud defnydd grymus ac a dargedwyd o’n pwerau ni, gan gyfuno cyngor gyda chymod a, lle mae angen, cyfreithia rydym yn helpu pobl i gyflawni newid cymdeithasol a sicrhau y bod sefydliadau’n gallu ateb eu cyfrifoldebau moesol a chyfreithiol o dan ddeddfwriaeth gydraddoldeb a’r Ddeddf Hawliau Dynol.

Casgliadau Ymchwiliad: mae menywod mewn cwmnïau cyllid blaenllaw yn derbyn oddeutu 80 y cant yn llai mewn bonwsau

Mae canlyniadau’n Hymchwiliad ar wahaniaethu ar sail rhyw yn y sector cyllid wedi’u cyhoeddi erbyn hyn, gan ddangos anghysondebau mawr mewn cyflog ar sail perfformiad rhwng cydweithwyr benywaidd a gwrywaidd. Mae’r gwahaniaeth yn ffactor bwysig y tu ôl i’r bwlch cyflog enfawr yn y sector cyllid. Mae’r adroddiad yn cynnig nifer o argymhellion i wella cydraddoldeb ar sail rhyw yn y sector cyllid.

Cewch fanylion llawn ar yr Ymchwiliad Cyllid a darllen yr adroddiad yma.

Casgliadau Ymchwil: Mae eisiau i’r diwydiant adeiladu gwneud fwy i ddenu gweithwyr ethnig lleiafrifol

Mae canlyniadau’n Hymchwiliad ni ar wahaniaethu hiliol yn y diwydiant adeiladu wedi’u cyhoeddi, gan ddangos arferion recriwtio sâl sy’n atal lleiafrifoedd ethnig rhag mynediad i’r diwydiant. Mae’r adroddiad yn cynnig nifer o argymhellion i wella tegwch a chynyddu cynrychiolaeth.

Cewch fanylion llawn o’r Diwydiant Adeiladu a darllen yr adroddiad yma. 

back to top