Deg achos

Fel rhan o’r ymchwiliad hwn, fe archwiliom 10 achos difrifol iawn lle mae pobl anabl wedi marw neu wedi’u hanafu’n ddifrifol. Dengys yr achosion hyn, yn ddiamau, nad enghraifft  unigol oedd profiadau Fiona Pilkington a’i phlant. Mewn nifer o leoliadau ac amgylchiadau eraill, mae awdurdodau wedi ei chael hi’n anodd credu neu’n gwrthod credu bod pobl anabl yn dioddef y fath gam-drin erchyll, ac wedi anwybyddu’r achosion neu eu cam-drafod, gyda chanlyniadau trasig.

 

back to top