Adroddiadau Allweddol y Comisiwn

Ymchwiliad Hawliau Dynol

Ymchwiliad Hawliau DynolAdroddiad o’n hymchwil ar ddegawd cyntaf y Ddeddf Hawliau Dynol sy’n gwneud nifer o argymhellion i helpu gosod hawliau dynol yn y sector cyhoeddus.

Lawr lwytho fersiwn PDF | Lawr lwytho fersiwn WORD

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Ymchwiliad Hawliau Dynol - Crynodeb Gweithredol

Ymchwiliad Hawliau Dynol Crynodeb GweithredolFersiwn cryno o adroddiad Ymchwil Hawliau Dynol sy’n rhoddi canfyddiadau’r Ymchwiliad ac argymhellion y Comisiwn.

Lawr lwytho fersiwn PDF | Lawr lwytho fersiwn WORD

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Mapio’r Bylchau (1 )

Mapio'r BylchauFersiwn cryno o adroddiad ymchwil Mapio’r Bylchau agoriadol o 2007. 

Lawr lwytho fersiwn PDF

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Gweithio’n Well

Gweithio'n WellAdroddiad ymchwil ar ateb anghenion newidiol teuluoedd, gweithwyr a chyflogwyr yn y 21 ganrif. Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y gwelliannau i absenoldeb rhiant ac ymestyniad gweithio’n hyblyg. 

Lawr lwytho fersiwn PDF

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Adroddiad ar yr Ymchwiliad i Wahaniaethu ar sail Hil yn y Diwydiant Adeiladu

Adroddiad Diwydiant AdeiladuAdroddiad terfynol Ymchwiliad Ffurfiol y Comisiwn ar wahaniaethu ar sail hil yn y diwydiant adeiladu.


Lawr lwytho fersiwn PDF | Lawr lwytho fersiwn WORD

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Adroddiad ar yr Ymchwiliad i Wahaniaethu ar sail Hil yn y Diwydiant Adeiladu - Crynodeb Gweithredol

Adroddiad Diwydiant Adeiladu CrynodebFersiwn cryno o adroddiad Ymchwil Ffurfiol y Comisiwn ar wahaniaethu ar sail hil yn y diwydiant adeiladu.

Lawr lwytho fersiwn PDF | Lawr lwytho fersiwn WORD

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Asesiad y sector cyhoeddus o ddyletswydd yr Adran Gwaith a Phensiynau, drwy'r Ganolfan Byd Gwaith

Bu’r Comisiwn yn asesu i ba raddau y mae’r Ganolfan Byd Gwaith yn boddhau dyletswyddau cydraddoldeb y sector cyhoeddus. Mae’r adroddiad yn cynnwys ein canfyddiadau a’n hargymhellion.

Lawr lwytho fersiwn WORD

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Tu hwnt i oddefgarwch - Gwneud cyfeiriadedd rhywiol yn fater cyhoeddus

Mae’r papur hwn yn adrodd ar beth mae angen ei wneud i fynd i’r afael â’r anfantais a’r gwahaniaethu niweidiol sy’n wynebu pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol. 

Lawr lwytho fersiwn WORD

Ar gael i lawr lwytho’n unig


Tudalen 1 o 2 < Blaenorol | 1 | 2 | | Nesaf >

back to top