Cysylltu â ni

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gysylltu â ni yng Nghymru, amlinellir y rhain isod.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg ac yn Saesneg

Prif swyddfa Cymru

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Llawr Gwaelod, 1 Caspian Point, Ffordd Caspian, Bae Caerdydd CF10 4DQ

Ffôn 02920 447710 
Ffôn testun 029 20447713
Ffacs 02920 447712
e bostio wales@equalityhumanrights.com

Swyddfa Bangor

Swyddfa Gogledd Cymru, Canolfan Lafan, 2 Glanrafon, Bangor Gwynedd, LL57 1LH
Ffôn 01248 360582 (galwadau heb fod i’r llinell gymorth yn unig)
Ffôn testun 01248 360583
Ffacs 01248 360584

Ymholiadau’r cyfryngau


Os ydych yn gweithio i’r cyfryngau ac yn dymuno siarad â’n swyddfa’r wasg, galwch 02920 447710 os gwelwch yn dda.
 

back to top