Cymru Anghyfartal: Tystiolaeth a Gweithredu - Addysg

25 Chwefror 2010
The Depot Studio, Abertawe

Y dystiolaeth ar draws y meysydd cydraddoldeb gyda sesiynau arbenigol ar:

  • Tlodi plant
  • bwlio
  • ymddygiad a phresenoldeb yn yr ysgol

Beth sy’n gweithio? Gwersi gan ddysgwyr

Sesiynau i gynnwys:

  • Wedi’ch geni i fethu? Addysg, cydraddoldeb a’r dyfodol –Yr Athro David Egan

Mae’r Athro David Egan yn Gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Addysg Gymhwysol Cymru yn UWIC ac yn gyn cynghorydd arbennig i Lywodraeth Cynulliad Cymru

  • Bwlio – y gwahaniaethau sy’n gwneud gwahaniaeth  – Yr Athro Debbie Epstein

Mae’r Athro Debbie Epstein yn Athro yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd. Mae’i diddordebau ymchwil yn cynnwys rhywioldeb, rhyw a hil ym maes addysg a diwylliant poblogaidd.

  • Gwella ymddygiad a phresenoldeb – Yr Athro Ken Reid

Mae’r Athro Ken Reid yn Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Fetropolitan Abertawe. Ef oedd cadeirydd adolygiad Llywodraeth Cynulliad Cymru ar ymddygiad a phresenoldeb yn yr ysgol.

Daneka Norman

Sefydliad Bevan
Innovation Centre
Festival Drive
Glyn Ebwy
Blaenau Gwent
NP23 8XA


 

back to top