Cydraddoldeb yng Nghymru: Adolygiad ymchwil

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau adolygiad o lenyddiaeth am ymchwil ac ystadegau ar gydraddoldeb yng Nghymru.

Comisiynwyd yr adolygiad gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ym mis Rhagfyr 2007, ac mae’n cynnwys llenyddiaeth sy’n ymwneud â Chymru’n benodol yn unig. Roedd yn cynnwys ymchwil academaidd, ymchwil lywodraethol ac ymchwil y trydydd sector a gyhoeddwyd rhwng 2000 a mis Hydref 2008 ac yn canolbwyntio’n bennaf ar astudiaethau Cymru gyfan yn hytrach nag astudiaethau lleol.

Cydraddoldeb yng Nghymru: Adolygiad ymchwil

back to top