Dyletswyddau sector cyhoeddus

Mae’r adran hon yn darparu amrywiaeth eang o wybodaeth am y ddyletswydd gydraddoldeb hiliol, y ddyletswydd gydraddoldeb anabledd a’r ddyletswydd gydraddoldeb ar sail rhyw. Mae’n amlinellu beth yw’r dyletswyddau, cyfrifoldebau awdurdodau cyhoeddus ym Mhrydain a sut y dylid gweithredu’r dyletswyddau. 

Caiff wybodaeth ychwanegol am y ddyletswydd gydraddoldeb saith llinyn sydd ar fin dod allan ei ychwanegu i’r safle fel y’i datblygir gan y Comisiwn.   

Yn yr adran hon, cewch wybodaeth gyffredinol am:

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth benodol ar y meysydd canlynol:

back to top