Trafnidiaeth

Nod yr adran hon yw eich helpu chi i ddeall eich hawliau wrth ddefnyddio’r rhwydweithiau trafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru, Lloegr a’r Alban. Mae’n trafod y mathau gwahanol o wasanaeth y gallech eu disgwyl gan ddarparwyr gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus - o ran mynediad i gerbydau a’r amserlenni sydd ar gael. Mae hefyd yn amlinellu’r deddfau sy’n ymwneud â mynediad i wasanaethau trafnidiaeth, a beth gallwch chi ei wneud os ydych chi’n teimlo bod gwasanaeth arbennig yn eich eithrio neu’n eich trin yn llai ffafriol nag aelodau eraill o’r cyhoedd.

Materion mynediad sy’n cael prif sylw’r ddeddfwriaeth hawliau bresennol sy’n cwmpasu trafnidiaeth. Felly, mae’r adran hon yn canolbwyntio ar broblemau sy’n wynebu pobl anabl, er bod hawliau o bosibl yn cynnwys aelodau eraill o’r cyhoedd hefyd. Os ydych chi’n dioddef achos o wahaniaethu wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ym Mhrydain ar sail eich hil, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol neu rhyw, neu os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am y materion hyn, darllenwch adrannau perthnasol eraill o’r wefan hon. Hyd yma, nid yw’n anghyfreithlon gwahaniaethu yn erbyn rhywun ar sail oed wrth ddarparu gwasanaeth.

Cewch fwy o wybodaeth am y canlynol yma:

back to top