Stopio a chwilio

Mae gwahaniaethu ar sail hil ym maes gorfodi’r gyfraith, gan gynnwys stopio a chwilio, wedi’i gynnwys dan y Ddeddf Cysylltiadau Hiliol.

Os ydych chi’n credu eich bod wedi cael eich stopio a’ch chwilio gan yr heddlu yn uniongyrchol oherwydd eich hil neu liw eich croen (neu’n anuniongyrchol oherwydd eich steil gwallt neu’r iaith rydych chi’n ei siarad) yna fe allwch chi gwyno eich bod wedi bod yn destun achos o wahaniaethu ar sail hil. Mae’r un peth yn hefyd yn wir os gawsoch chi’ch trin yn llai ffafriol ar sail hil na rhywun a gafodd – neu a fyddai – wedi’i drin yn ystod stopio a chwilio, er enghraifft sut y siaradwyd â chi.

 

back to top