Datblygu gyrfa - hyfforddi, dyrchafu a throsglwyddo

Os bydd eich cyflogwr yn gwneud penderfyniad, neu’n gweithredu yn sgil penderfyniad ynghylch:

  • gwella’ch sgiliau, neu
  • eich dyrchafu neu’ch trosglwyddo i swydd neu rôl arall yn eich sefydliad

mae cyfraith cydraddoleb yn berthnasol i’r hyn maen nhw’n ei wneud.

Maecyfraith cydraddoldeb yn berthnasol:

  • beth bynnag yw maint y sefydliad
  • ym mha sector bynnag y byddwch yn gweithio
  • p’un ai oes gan eich cyflogwr un gweithiwr neu ddegau neu gannoedd neu filoedd
  • p’un ai ydy’ch cyflogwr yn defnyddio unrhyw brosesau neu ffurflenni ffurfiol i’w helpu i  wneud penderfyniadau ai peidio
  • p’un ai ydy’r hyfforddiant a gewch yn cael ei ddarparu gan y cyflogwr neu gan rywun  arall.
     

Mae tudalennau yn yr adran hon yn cynnwys:

 

Rhagor o wybodaeth

back to top