Diswyddo, dileu swydd, ymddeoliad ac wedi i chi adael swydd

Os yw’ch cyflogwr yn gwneud penderfyniadau ynglŷn â:

 • eich diswyddo, neu
 • dileu eich swydd, neu
 • eich ymddeoliad (os yw hyn ar sail oed rhaid cyfiawnhau’ch ymddeoliad yn wrthrychol)
 • beth maent yn ei wneud wedi i chi stopio gweithio iddynt, megis pan fyddant yn rhoi tystlythyr i chi,
 • mae cyfraith cydraddoldeb yn berthnasol i beth maent yn ei wneud.

Mae cyfraith cydraddoldeb yn berthnasol:

 • waeth beth yw maint y sefydliad
 • pa bynnag sector ydych yn gweithio ynddi
 • p’un a oes gan eich cyflogwr un gweithiwr neu ddeg neu gannoedd neu filoedd
 • p’un a yw’ch cyflogwr yn defnyddio prosesau neu ffurflenni ffurfiol i’w helpu i wneud penderfyniadau (er weithiau mae’r gyfraith yn dweud bod rhaid i’ch cyflogwr ddilyn proses ffurfiol a bod yn rhaid gwneud rhai pethau’n  ysgrifenedig).
   

Mae tudalennau yn yr adran hon yn cynnwys:

Rhagor o wybodaeth

back to top