Recriwtio

Os ydych yn ymgeisio am swydd, mae’r gyfraith gydraddoldeb yn berthnasol i’r hyn a wneir gan y cyflogwr rydych yn ymgeisio iddo ar bob cam o’r broses recriwtio.

Mae’r gyfraith gydraddoldeb yn berthnasol:

  • pa faint bynnag yw’r corff
  • pa sector bynnag mae’r swydd ynddo
  • os yw’r cyflogwr yn cyflogi ei weithiwr cyntaf neu ei gant ac unfed
  • os yw’r cyflogwr yn defnyddio prosesau ffurfiol neu beidio, fel ffurflenni cais, gwneud rhestr fer neu gyfweld.

Mae tudalennau yn yr adran hon yn cynnwys:

Mae’r canllaw hwn hefyd yn cynnwys gwybodaeth safonol y mae’n debyg y bydd ei hangen arnoch er mwyn deall beth rydym yn dweud wrthych am recriwtio:

 

Rhagor o wybodaeth

back to top