Dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus

Ar 5 Ebrill 2011, daeth dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus (y ddyletswydd cydraddoldeb) i rym yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Mae’r ddyletswydd hon yn disodli’r dyletswyddau cydraddoldeb presennol o ran hil, anabledd a rhyw.

NewspaperNewyddion dyletswydd cydraddoldeb

Edrychwch ar ein diweddariadau diweddaraf a lawr lwythwch ddogfennau diweddar o’n tudalen newyddion.

Man and woman talkingDeddf Cydraddoldeb

Darganfyddwch ganllawiau, pecynnau cymorth a hawliau o ran y gyfraith cydraddoldeb newydd a ddaeth i rym ym mis Hydref 2010.

Canllawiau anstatudol

Mae ein canllawiau diwygiedig ar gyfer awdurdodau cyhoeddus yn cynnwys yr hyn y dylech ei wneud i ateb y ddyletswydd cydraddoldeb.

Adroddiad sector Iechyd

Adroddiad sy’n archwilio perfformiad y sector iechyd wrth ateb y cyn dyletswyddau cydraddoldeb.

Penderfyniadau cyllidol teg

Cyngor defnyddiol pan fydd angen gwneud penderfyniadau cyllidol.

Tudalennau yn y safle

Ymchwil a pholisi

Lawr- lwythwch papurau polisi ac adroddiadau ymchwil sy'n gysylltiedig â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus.

Cefndir i'r ddyletswydd cydraddoldeb

Darganfyddwch gynnwys y ddyletswydd, beth a’i hesgorodd a pham ei bod yn rhan mor bwysig o’r Ddeddf Cydraddoldeb.

Gorfodaeth

Edrychwch ar yr ystod o strategaethau a ddefnyddia’r Comisiwn i sicrhau bod awdurdodau cyhoeddus yn cydymffurfio â’r ddyletswydd.

Astudiaethau achos

Darllenwch am enghreifftiau bywyd go iawn ynglŷn â sut mae sefydliadau wedi defnyddio dyletswyddau cydraddoldeb yn eu gwaith.

 

Adnoddau ar y nodweddion newydd a amddiffynnir

Dolenni i ddogfennau ar y nodweddion newydd a amddiffynnir na gynhwyswyd yn llwyr gan y dyletswyddau blaenorol.

Dogfennau archif

Manylion ar sut i gael dogfennau sy’n gysylltiedig â’r cyn dyletswyddau o ran ryw, hil ac anabledd.

Cwestiynau cyffredin

Rhagor o gwestiynau cyffredin