Newyddion a diweddariadau o ran y ddyletswydd cydraddoldeb

Mae’r dudalen hon yn cynnwys y diweddariadau diweddaraf ynglŷn â’r ddyletswydd cydraddoldeb. Am wybodaeth bellach ar ddatblygiad y ddyletswydd cydraddoldeb, ymwelwch â wefan y Swyddfa Gartref.

Canllawiau Dyletswydd Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus i Gymru

3 Ionawr 2012

Rydym, yn awr, wedi lan lwytho canllawiau Dyletswydd Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus i Gymru. Mae’r canllawiau yn rhoi golwg gyffredinol o’r ddyletswydd cydraddoldeb, gan gynnwys y ddyletswydd cydraddoldeb gyffredinol, y dyletswyddau penodol ac i bwy maent yn gymwys. Maent yn cynnwys beth ddylai awdurdodau cyhoeddus ei wneud i ateb y ddyletswydd. Mae hyn yn cynnwys camau sy’n angenrheidiol o ran y gyfraith, yn ogystal â chamau a argymhellir. Edrychwch ar y canllaw i Gymru.

 

back to top