Fframwaith rhyngwladol

Yn 2009 fe ymunodd y Comisiwn â’r teulu o 66 Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol (NHRI) achrededig statws ‘A’ ledled y byd, gan ddod yn NHRI achrededig cyntaf Prydain Fawr a’r ail yn y Deyrnas Unedig – yn ymuno â Sefydliad Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon a dderbyniodd statws ‘A’ yn 2006.

Er mwyn pennu’n statws achrediad, fe’n haseswyd yn drylwyr yn ôl nifer o feini prawf sefydledig yn cynnwys cyfansoddiad a gwarantau o annibyniaeth a phlwraliaeth; cael mandad a staff a chyllideb ddigonol i ddiogelu a hyrwyddo hawliau dynol yn ddigonol; annog cadarnhau arfau hawliau dynol rhyngwladol; ymgysylltiad â’r system hawliau dynol rhyngwladol a chydweithrediad â Sefydliadau Hawliau Dynol Cenedlaethol eraill (yn arbennig NIHRC ac SHRC).

Canfu arolwg y Cenhedloedd Unedig o’n gwaith a’n strwythur ein bod yn cydymffurfio ag Egwyddorion Paris ac roedd yn anrhydedd fawr i dderbyn statws ‘A’ NHRI.

Mae’r byd rhyngwladol yn rhoi fframwaith gwerthfawr i ni i fewnosod diwylliant hawliau dynol cryf ym Mhrydain. Mae’n haelodaeth o a chyfraniad i gyrff megis Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, cyrff cyfamod y Cenhedloedd Unedig, Cyngor Ewrop, Llys Hawliau Dynol Ewrop a rhwydweithiau NHRI yn agor sianelau pwysig i ddylanwadu’n ddomestig ar hawliau dynol, yn ogystal â’r fframwaith rhyngwladol cyffredinol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch fwy am ein gwaith rhyngwladol parthed:

back to top