Cydweithredu ag NHRIau eraill

Daeth y Comisiwn yn aelod â phleidlais lawn o’r ICC (y rhwydwaith rhyngwladol o NHRIau, wedi eu cadeirio gan y Comisiwn Canadaidd) yn 2009 pan dderbyniom ein hachrediad statws A. Rydym yn rhannu sedd y Deyrnas Unedig ar yr ICC gyda Chomisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon a Chomisiwn Hawliau Dynol yr Alban.

Rydym yn aelodau gweithredol o’r Grŵp Ewropeaidd o NHRIau ac wedi’n gwahodd i gadeirio Gweithgor Grŵp Ewrop ar CRPD. Byddwn yn gobeithio gweithredu’r Confensiwn yn Ewrop a rhannu arfer gorau ymysg yr NHRIau sy’n cymryd rhan.

Am ragor o wybodaeth, gweler gwefan yr NHRI

back to top