Rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o gyhoeddiadau i gefnogi’n gwaith yn hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol. Hefyd, rydym yn comisiynu ymchwil i gefnogi’n blaenoriaethau strategol. Lawr lwythwch ac archebwch gyhoeddiadau o’r adran hon.

Amlygwyd

3.	Canllaw Confensiwn Cenhedloedd Unedig newydd ar Anabledd  Canllaw Confensiwn Cenhedloedd Unedig newydd ar Anabledd 

Bydd y canllaw hwn yn helpu pobl anabl i wybod am eu hawliau a sut i’w defnyddio.
 

Eich pasbort i daith esmwyth Eich pasbort i daith esmwyth

Wyth awgrym rhagorol i deithwyr anabl a phobl â diffyg symudedd pan fyddan nhw’n hedfan.

Canllaw Deddf Cydraddoldeb 2010

Canllaw Deddf Cydraddoldeb 2010

Darllenwch gyfres o ddogfennau canllaw i helpu egluro’r Ddeddf Cydraddoldeb newydd a ddaw i rym o fis Hydref 2010

Rhagor o gyhoeddiadau

Amdanom ni

Cyhoeddiadau am waith y Comisiwn a chynlluniau corfforaethol a pholisïau

Adroddiadau allweddol

Adroddiadau pwysig a gynhyrchwyd gennym ar agweddau o gydraddoldeb a hawliau dynol

Cyngor ar eich hawliau

Llyfrau a thaflenni canllaw yn egluro’ch hawliau mewn sefyllfaoedd gwahanol

 

Arweiniad ac arfer da

I gynghorwyr, cyflogwyr, darparwyr addysg a gwasanaethau a’r sector cyhoeddus

Ymchwil

Holl grynodebau ac adroddiadau ymchwil y Comisiwn

E- newyddion

Arwyddwch i dderbyn ein cylchlythyr e-bost misol