Beth yw gwahaniaethu ar sail crefydd?

Gall achosion o wahaniaethu ar sail crefydd ddigwydd am nad ydych chi’n rhannu’r un credoau crefyddol neu athronyddol â rhywun arall, neu oherwydd nad oes gennych chi unrhyw gred o gwbl, a bod rhywun yn eich trin yn llai ffafriol na rhywun arall sy’n rhannu’r un grefydd neu gred â nhw.

Gall ddigwydd hefyd oherwydd credoau crefyddol neu athronyddol rhywun sy’n gysylltiedig â chi, neu os yw rhywun yn credu bod gennych gredoau penodol ac nad yw hynny’n wir.

Mae yna bedwar math o wahaniaethu ar sail crefydd neu gred. Mae trosedd casineb crefyddol yn fater troseddol y dylid ei gyfeirio at yr heddlu.
 

 

back to top