Pryd a lle y gall achos o wahaniaethu ddigwydd?

Mae’r rhan hon yn rhoi enghreifftiau o achosion o wahaniaethu ar sail crefydd neu gred.

  • Gweithio ac ennill arian
  • Addysg a hyfforddiant
  • Siopau a gwasanaethau
  • Iechyd a gofal cymdeithasol
  • Tai
  • Cyfiawnder

Mwy o wybodaeth am sut gallai pob math o wahaniaethu effeithio arnoch chi – a beth i’w wneud os ydych chi’n credu eich bod wedi’ch trin yn annheg.

back to top