Tu hwnt i oddefgarwch: prosiect cyfeiriadedd rhywiol

Gwneud cyfeiriadedd rhywiol yn fater cyhoeddus

Dros y 18 mis diwethaf gwnaethom waith ymchwil helaeth ar brofiadau pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol ym Mhrydain heddiw.  Rydym yn cyhoeddi cyfres o gyhoeddiadau sy’n manylu ar ein canfyddiadau.  Mae’r prif bapur ‘Tu hwnt i oddefgarwch’ yn adrodd ar yr hyn sydd angen ei wneud i fynd i’r afael â’r gwahaniaethu a’r anfantais niweidiol y mae pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn ei wynebu a ble fydd angen i  sefydliadau ganolbwyntio eu sylw er mwyn mynd i’r afael â’r newidiadau angenrheidiol.

Ymchwil ychwanegol

Ochr yn ochr â’r prif adroddiad, mae’r Comisiwn wedi cynhyrchu chwech o adroddiadau ychwanegol ar amrywiaeth o faterion penodol.  Darllenwch ymlaen am fwy o fanylion >

Gwybodaeth bellach

back to top