Cynllun Iaith Gymraeg

I gydymffurfio ag amodau Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar y cyd â Bwrdd yr Iaith Gymraeg, wedi datblygu Cynllun Iaith Gymraeg y Comisiwn.

Cafodd y cynllun ei gymeradwyo gan Fwrdd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar 25 Mawrth 2010. Cafodd ei gymeradwyo gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 20 Ebrill 2010. Byddwn yn awr yn lansio'r cynllun ar draws y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac i'r cyhoedd.

Maer Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi mabwysiadu'r egwyddor, cyn belled ag y maen gyson â'r amgylchiadau a lle mae'n rhesymol ymarferol, y bydd y corff, wrth drefnu'i waith cyhoeddus yng Nghymru, yn delio â'r iaith Gymraeg a'r iaith Saesneg yn gyfartal. Mae'r cynllun hwn yn amlinellu'r modd y bydd yn gweithredu ar yr egwyddor honno.

Mae copi o'r Cynllun Iaith Gymraeg ar gael i'w lawr lwytho

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau ar ol ei ddarllen, cysylltwch gyda'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru.

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
3ydd llawr
3 Sgwar Callaghan
Caerdydd
CF10 5BT

E-bost: wales@equalityhumanrights.com

back to top