Amserlen y Mesur Cydraddoldeb

Yr amserlen ar gyfer gweithredu gwahanol rannau’r Mesur Cydraddoldeb, cyn belled â’i fod yn llwyddo yn ei holl gamau Seneddol cyn yr etholiad cyffredinol, ac ar gyfer cyhoeddi canllawiau ymarferol a chodau ymarfer cyfreithiol, yw:

Cyflogaeth, Cyflog Cyfartal a Gwasanaethau, swyddogaethau cyhoeddus a chymdeithasau

 • Dod i rym: Hydref 2010
 • Cyhoeddi canllawiau: Gorffennaf 2010
 • Cod ymarfer drafft gerbron y Senedd: Mehefin 2010.

Addysg (bellach ac addysg uwch)

 • Dod i rym: Hydref 2010
 • Cyhoeddi canllawiau: Gorffennaf 2010
 • Cod ymarfer drafft gerbron y Senedd: Ionawr 2011.

Addysg (ysgolion)

 • Dod i rym: Hydref 2010
 • Cyhoeddi canllawiau: Gorffennaf 2010
 • Cod ymarfer drafft gerbron y Senedd : Mai 2011.

Dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus

 • Dod i rym: Ebrill 2011
 • Cyhoeddi canllawiau: Rhagfyr 2010
 • Cod ymarfer drafft gerbron y Senedd: Ionawr 2011.

Amddiffyn oedran y tu allan i’r gweithle

 • Dod i rym: disgwyliedig Ebrill 2012
 • Cyhoeddi canllawiau: Rhagfyr 2011
 • Cod ymarfer drafft gerbron y Senedd: Ionawr 2012.

Nodwch: mae’r dyddiadau hyn (yn enwedig cod ymarfer ysgolion a chod ymarfer dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus) yn debygol o newid lle mae rheoliadau manwl yn ddisgwyliedig. Ble ceir gwahaniaethau awdurdodaethol rhwng Cymru, Lloegr a’r Alban a ble bydd rheoliadau ar wahân yn bodoli (fel, er enghraifft, ar ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus) yna gall y codau gael eu cyhoeddi yn ôl amserlen wahanol ym mhob awdurdodaeth.

back to top