Taflen newyddion e-bost

Beth am y newyddion cydraddoldeb diweddaraf, barnau a diweddariadau wedi’u dosbarthu’n uniongyrchol i’ch mewnflwch

Mae’n taflen newyddion misol yn orlawn o newyddion am y datblygiadau diweddaraf ynglŷn â chydraddoldeb, hil, rhyw, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, oedran, hawliau dynol a llawer mwy. Hefyd mae gennym nodwedd adborth i’ch galluogi i gyflwyno’ch barn i ni, a dweud wrthym yr hyn yr hoffech ei weld yn y cyhoeddiadau yn y dyfodol. Mae’r daflen newyddion ar gael yng Nghymraeg hefyd.

Y cyfan sydd rhaid i chi wneud yw llofnodi yma ac fe ddosbarthwn y cylchlythyr yn syth i’ch mewnflwch.

Os ydych wedi llofnodi’n barod ac am newid eich manylion, cwblhewch y ffurflen danysgrifio gyda’r cyfeiriad e-bost y defnyddioch i danysgrifio a chaiff eich manylion i’w diweddaru’n awtomatig.

Gallwch atal eich tanysgrifiad unrhyw amser os newidiwch eich meddwl.

Beth am gipolwg o’r cyhoeddiad diweddaraf o Newyddion Cydraddoldeb i chi gael blas o’r hyn a gynigir?

back to top