Stryd Urddas

Nod Stryd Urddas yw ystyried beth mae hawliau dynol yn ei olygu yng nghyd-destun bywyd pob dydd, sut maen nhw’n effeithio ar bobl yn ymarferol a pham eu bod nhw mor bwysig felly.

Mae gan holl drigolion Stryd Urddas hanes i’w adrodd am sut mae’r Ddeddf Hawliau Dynol yn amddiffyn eu hawliau. . Mae rhif eu cartrefi yn cyfateb i rif Erthygl y Ddeddf Hawliau Dynol.

Ym mhob cartref fe welwch chi astudiaeth achos ac enghreifftiau o sut mae hawliau dynol yn gallu gwneud gwahaniaeth ymarferol i fywydau pobl gyffredin. Mae gan rai o’r trigolion ffilmiau yn dangos sut mae sefydliadau gwahanol yn gweithredu mewn ffordd sy’n ystyried hawliau dynol.

Er ein bod ni wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod Stryd Urddas mor gywir a chyfredol â phosibl, nid yw’n ddatganiad awdurdodol o’r gyfraith.

Ewch am rith-dro i lawr Stryd Urddas

back to top