Astudiaethau achos o sut mae sefydliadau'n defnyddio'r dyletswyddau

Mae’r adran hon yn cynnwys nifer o astudiaethau achos lle mae sefydliadau’n defnyddio dyletswyddau’r sector cyhoeddus i hyrwyddo cydraddoldeb mewn cyflogaeth, gwasanaethau neu wrth lunio polisïau. Mae pob math o sectorau’n cael eu cwmpasu, gan gynnwys llywodraeth leol, iechyd, addysg, cyfiawnder troseddol ac asiantaethau datblygu rhanbarthol. 

Diben yr astudiaethau achos hyn yw annog sefydliadau cyhoeddus i rannu syniadau a sylweddoli gwerth cydraddoldeb i’w gwaith. Trwy rannu’r enghreifftiau hyn, nid yw’r Comisiwn yn barnu a yw corff cyhoeddus yn bodloni ei holl rwymedigaethau o dan bob un o’r dyletswyddau. 

Os oes gennych chi unrhyw astudiaethau achos ymarferol yr hoffech chi eu rhannu gyda’r Comisiwn, anfonwch e-bost i publicsectorduties@equalityhumanrights.org

back to top