Cyfeiriadedd rhywiol

 

Mae’r adran hon o’r safle’n ymwneud â gwahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol.

Mae’n ymdrin â chyfeiriadedd rhywiol waeth beth yw eich rhyw neu statws rhywiol. Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth am wahaniaethu oherwydd eich statws rhywiol, neu am eich bod yn drawsrywiol, ewch i’r adrannau perthnasol.

Ewch i weld diffiniad o gyfeiriadedd rhywiol a thermau eraill yr ydym yn eu defnyddio yn yr adran hon.

Mae gwahaniaethu anghyfreithlon ar sail cyfeiriadedd rhywiol yn digwydd pan fo rhywun yn cael ei drin yn llai ffafriol oherwydd ei gyfeiriadedd rhywiol, ei gyfeiriadedd rhywiol canfyddedig, neu gyfeiriadedd rhywiol y bobl mae’n cymdeithasu â nhw.


Edrychwch ar y tudalennau canlynol i ddysgu mwy am eich hawliau cyfreithiol:

back to top