Pryd a lle gall wahaniaethu ddigwydd?

Mae gwahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol yn digwydd mewn llawer o sefyllfaoedd, a bydd fel arfer yn anghyfreithlon.

Mae rheoliadau mewn grym sy’n gwahardd gwahaniaethu yn y gweithle, gan gynnwys aflonyddu, ar sail cyfeiriadedd rhywiol.

Mae Acas (y Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu) wedi cyhoeddi canllawiau defnyddiol i gyflogwyr a chyflogai ar gyfeiriadedd rhywiol yn y gweithle, sy’n egluro’r  Rheoliadau Cydraddoldeb Cyflogaeth (Cyfeiriadedd Rhywiol) 2003.

Hefyd mae rheoliadau mewn grym sy’n gwahardd gwahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol ym maes darparu nwyddau, cyfleusterau a gwasanaethau, addysg, y defnydd a gwerthiant o adeiladau a chyflawni swyddogaethau cyhoeddus.

 Mae’r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol wedi cynhyrchu canllawiau i’r rheoliadau hyn.

Am ragor o wybodaeth am gydraddoldeb a’ch hawliau ym mhob un o’r meysydd isod - a’r hyn i wneud os ydych yn teimlo eich bod wedi’ch trin yn annheg - ewch i’r tudalennau Hawliau mewn amgylchiadau gwahanol.
 

back to top