Oedran

Mae'r adran hon o'r wefan yn ymwneud a gwahaniaethu ar sail oedran a sut a lle y gallai effeithio arnoch chi.

Mae gwahaniaethu anghyfreithlon ar sail oedran yn digwydd pan na fydd unigolyn yn cael ei drin yn deg oherwydd ei oedran, heb gyfiawnhad, neu pan fydd yn dioddef aflonyddu neu erledigaeth oherwydd ei oedran.

Gellir cael mwy o wybodaeth am eich hawliau cyfreithiol a beth i'w wneud os oes rhywun yn gwahaniaethu yn eich erbyn ar y tudalennau canlynol:


Ar y Dudalen yma

back to top