Astudiaethau achos

Fel rhan o’n gwaith ar yr Adolygiad Hawliau Dynol, rydym yn ceisio am enghreifftiau positif o sut y defnyddiwyd hawliau dynol i wella’r ffordd y rheolir a chyflawnir gwasanaethau cyhoeddus. Hefyd, mae diddordeb gennym mewn achosion bywyd go iawn o sut y defnyddiwyd hawliau dynol i ddelio â’r sefyllfaoedd anodd yr ydych chi, fel unigolyn, efallai wedi profi, yn enwedig y rheiny sy’n gysylltiedig â’r pynciau canlynol o’r Ddeddf Hawliau Dynol.

Dilynwch y dolenni hyn am ragor o wybodaeth ac achosion enghreifftiol ar bob un o’r hawliau a’r rhyddfreiniau hyn ac yna cwblhewch y ffurflen berthnasol.

Ffurflenni

 Rydym wedi llunio dwy ffurflen ar-lein: un i sefydliadau a’r llall i unigolion. Os byddwn yn bwriadu defnyddio’ch stori, cysylltwn â chi cyn gynted â phosibl i ddarganfod mwy.

• Ffurflen ar-lein i sefydliadau
• Ffurflen ar-lein i unigolion

Cyfrinachedd

Bydd popeth a ddywedwch wrthym yn cael ei drin yn gyfrinachol ac ni chyflwynir ef i sefydliad arall heb ganiatâd yn gyntaf. Byddwn yn sicrhau bod yr holl wybodaeth yr ydym yn cyfeirio ati yn ein cyhoeddiad terfynol neu drwy ffurfiau eraill o gyfathrebu yn ddienw heblaw i chi yn gyntaf ganiatáu i ni wneud fel arall. Cofnodir yr holl wybodaeth a’i storio’n ddiogel a defnyddir ef yn unig at ddiben yr Adolygiad Hawliau Dynol heblaw i ni gael eich caniatâd i wneud fel arall.

Os hoffech ymateb mewn ffordd wahanol neu mae angen fformat amgenach arnoch, peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni drwy unrhyw un o’r dulliau a ganlyn:

Os ydych angen gwybodaeth, cyngor neu ganllawiau ar wahaniaethu neu faterion hawliau dynol, cysylltwch â’n llinell cymorth.

 

back to top