Woman sat at desk typing

Safonau’r Gymraeg

With us, you have a right to: documents, signs, leaflets, websites, social media messages, correspondence, and job applications in Welsh.

Mae mwy o wybodaeth am eich hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg ar wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Ymgysylltu â siaradwyr Cymraeg

Rydym yn deall pa mor bwysig yw bod siaradwyr Cymraeg yn cael yr un mynediad i wasanaethau cyhoeddus â siaradwyr Saesneg.

Dyna pam rydym yn gweithio’n galed i gydymffurfio â’r Safonau’r Gymraeg a osodwyd gan Lywodraeth Cymru, i sicrhau chwarae teg i siaradwyr Cymraeg.

Rydym yn croesawu gohebiaeth ysgrifenedig yn Gymraeg, ac rydym yn ymateb iddo yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi oherwydd cyfathrebu yn Gymraeg. Croesawn, hefyd, alwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn cyhoeddi fersiynau Cymraeg o’n cyhoeddiadau a’n tudalennau gwefan.

Darllenwch fwy am yr hyn ‘rydym yn cynnig i siaradwyr Cymraeg:

Darllenwch ein hadroddiad: Cydymffurfiaeth â Safonau'r Gymraeg 2020 i 2021

Cydymffurfiaeth â Safonau'r Gymraeg 2019 i 2020 

Cydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg 2018 i 2019

Adroddiad ar ein cydymffurfiaeth ar gyfer 2017 i 2018

Cysylltu â’r Comisiwn yng Nghymru

Bloc 1, Cainc D, Adeiladau’r Llywodraeth, Heol Santes Agnes,  Gabalfa, Caerdydd CF14 4YJ (map) 

Ffôn: 02920 447710 (Sylwer uchod)
Ffacs: 02920 447712

E-bost: wales@equalityhumanrights.com

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 01 Sep 2021